Director

Prof. Albert Zoltán, Istorie , gradul I.

Director adjunct

Prof. Bian Antoanela-Raveca, educatoare, grad didactic II

Consilier educativ

Prof. Orzan Beatrix-Orsolya, gradul I.  

Secretariat

Șuteu Mariana-Doinița

``Toată viața este școală``

Comenius

Scurt istoric

Localitatea Cristeşti este aşezată în Transilvania, pe  malul stâng al Mureşului. În locul aşezării a fost o colonie  romană, fapt dovedit de descoperirile arheologice. Prima  atestare documentară a localităţii provine din anul 1332,  SANTA CRUCE, în 1918 Cristuru Mureş, iar din 1944 este  numită Cristeşti. 

Învăţământul în localitate a fost organizat în anul 1694 de  către reformaţi, iar din 1778 de ortodocşi. Între cele două  războaie mondiale, în sat a funcţionat o şcoală confesională şi  una de stat. După 1960 s-a reconstruit şi s-a mărit clădirea  existentă, construită în perioadă interbelică. În prezent, în  această clădire se desfăşoară procesul instructiv-educaţional  al elevilor.

0
Profesori
0
Elevi
0
Preșcolari

Principiile noastre

Pasiune

Dedicație

.

Seriozitate

Organizare

Experiență

Resurse